Contaminanten

De Schijf van Vijf heeft zich alweer bewezen! Het blijkt dat als je de richtlijnen volgt, de inname van 28 onderzochte contaminanten binnen de veilige marges blijft. Contaminanten zijn stoffen die niet bewust aan ons eten zijn toegevoegd, maar er wel in zitten. Dit kan komen doordat de gewassen de stoffen opnemen uit de bodem of de lucht, maar ze kunnen ook tijdens de productie of bereiding ontstaan. Deze stoffen zijn maar moeilijk te weren uit voeding, omdat anders het massaal produceren en voeden van de wereldbevolking onmogelijk wordt.


Er zijn drie uitzonderingen waarvoor het niet helemaal zeker is dat de richtlijnen binnen de marges blijven: acrylamide (in andere graanproducten dan brood), arseen (in vis en rijst) en lood, aflatoxines en cadmium (in fruit, brood en groente). Er zijn niet altijd alternatieven, en het weglaten van voedingsmiddelen is niet aan te bevelen.


Een punt waar in het RIVM-rapport geen aandacht aan is besteed, is de invloed van een optimale vitamine- en mineraleninname op het onschadelijk maken van contaminanten in het lichaam. Vitamines (zoals vitamine B1, foliumzuur, vitamine C) en mineralen (zoals calcium, ijzer en selenium) spelen een rol bij het tegengaan van de schadelijke effecten van contaminanten. Vitamine A,C en E gaan bijvoorbeeld schade door acrylamide tegen vanwege de antioxiderende werking.

Gevarieerd en gezond eten volgens de Schijf van Vijf zorgt ervoor dat je niet teveel van één contaminant binnenkrijgt.

terug naar nieuws